bg
купи---
продай---
купи---
продай---
купи---
продай---

Биткойн и криптовалутите са първите представители на технологията, която ще промени света. Неутрални, защитени, недискриминиращи, децентрализирани, бързи и прозрачни, криптовалутите предлагат страхотен начин за изразяване на човешки емоции без ограничения и ще допринесат за постигането на положителна промяна в обществата по света. Всеки може да участва и да изрази състрадание без значение кой e и къде по света се намира. Криптовалутите не дискриминират на база политически граници, цвят на кожата, сексуална ориентация, религия, пол или социален статус, също както любовта и надеждата.

Всичко това са само думи, които най-вероятно не означават много за вас. Въпреки това, ние силно вярваме в тях и си поставяме за цел да Ви покажем защо. Криптовалутите предоставят възможност, но тя няма да се реализира самостоятелно. Ще изисква много усилия, отдаденост и време. Заради силните си убежденията, ние от Фондация „Битхоуп“, сме решили да се включим в този процес и да се превърнем в малка част от машината, която започва да променя света.

Технологиите могат да позволят на глобалната тълпа да осъзнае и използва огромната си сила.

Ще Ви покажем как.

Създадена с много любов и желание, Фондация „Битхоуп“ е първата неправителствена организация (НПО) в обществена полза в България, регистрирана съгласно член 33 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), която приема дарения ЕДИНСТВЕНО под формата на криптовалута. Основните й цели са:

  • Да подпомага и популяризира развитието на дарителската дейност чрез използването на криптовалути;
  • Да развива социална дейност като подпомага нуждаещите се от финансова помощ граждани и инициативи;
  • Да подобри обществения имидж на криптовалутите.

 
Фондацията има за цел да постигне пълна прозрачност и е обект на задължителното докладване, съгласно член 46 от ЗЮЛНЦ. Съгласно член 45, ал. 3 от същия закон, Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Република България.

В допълнение, съгласно член 3 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, Фондация „Битхоуп“ е приела Вътрешни правила, одобрени от Държавна агенция „Национална сигурност”, които да предотвратят възможността от изпиране на незаконно придобити финансови средства.

Фондация „Битхоуп“ е регистрирана като администратор на лични данни с идентификационен номер: 417429.

Данни на Фондация „Битхоуп“:

МОЛ: Владислав Драмалиев
Адрес: гр.София 1404, ж.к. „Стрелбище“, ул. Кестенова гора 26, ап. 4
Телефон: 0876 199 434
ЕИК: 176798783
Имейл: [email protected]
Download PGP Key